XEYLİ SAYDA ARXİV MATERİALI TƏDQİQATA CƏLB EDİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Yeni və ən yeni tarix şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Musa Quliyev tərəfindən xeyli sayda arxiv sənədləri tədqiqata cəlb edilib. Sənədlər arasında III Kalbalı xan Naxçıvanski-Kəngərlinin 1918-1920-ci illərdə

NAXÇIVANLI ALİMİN MƏQALƏSİ ABŞ-DA NƏŞR EDİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Meyvə, tərəvəz və üzümçülük laboratoriyasının rəhbəri, aqrar elmləri doktoru, dosent Varis Quliyevin “Poliploid üzüm formalarının tədqiqi” adlı məqaləsi ABŞ-da nəşr olunan Cytology və Histology beynəlxalq indeksli jurnalda dərc edilib.Naxçıvanlı alimin məqaləsi ABŞ-da nəşr olunan beynəlxalq

Akademik İsmayıl Hacıyevin “Naxçıvanın etnik və siyasi tarixi: erməni uydurmaları və tarixi həqiqətlər” məqaləsi 3 dildə nəşr olunub

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri,akademik İsmayıl Hacıyevin  “Naxçıvanın etnik və siyasi tarixi: erməni uydurmaları və tarixi həqiqətlər” adlı məqaləsi nuhcixan.az saytında 3 dildə (ingilis, rus və əski əlifba ilə) yerləşdirilib. Məqalələrin mətni ilə aşağıdakı linklər vasitəsilə tanış ola bilərsiniz: 1. Ethnic and political

“NAXÇIVANIN DÜNYA ƏHƏMİYYƏTLİ ABİDƏLƏRİ” ADLI LAYİHƏ UĞURLA BAŞA ÇATIB

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən “Naxçıvanın dünya əhəmiyyətli abidələri” adlı layihə uğurla başa çatıb. Bölmənin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Arxeoloji xidmət şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə

LAYİHƏDƏ YENİ BİR UĞURA İMZA ATILIB

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsinin iştirakçıları növbəti uğura imza atıb! 17 mart 2020-ci il tarixdə Rusiyanın Penza şəhərində “Elm və təhsil Beynəlxalq elmi əməkdaşlıq mərkəzi”ndə keçirilən “Müasir gənclərin elmi

MÜXTƏLİF BİTKİ SORTLARI ÜZƏRİNDƏ TƏDQİQATLAR APARILIR

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Dənli, taxıl, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyasında muxtar respublikası şəraitində yumşaq buğda, bərk buğda, arpa, ətirli tütün, yonca və soya bitkilərinin müxtəlif sortları üzərində tədqiqat işləri aparılır. Tədqiqatlarda əsas məqsəd yeni sortların biotik və abiotik

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoturizmin inkişaf perspektivləri” kitabı nəşr olunub

AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun “Hidrogeologiya və mineral sular” laboratoriyasının rəhbəri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fizzə Məmmədova və “İqtisadiyyat” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Məhəmməd Süleymanovun Almaniyada yenicə nəşr olunmuş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoturizmin inkişaf perspektivləri” adlı kitabı “Lambert”

LAYİHƏ UĞURLA DAVAM ETDİRİLİR

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin ilə birgə həyata keçirdiyi “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsi davam etdirilir. Bölmənin Bioresurslar İnstitutunun Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasının rəhbəri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Ələkbərovun rəhbərliyi ilə Naxçıvan şəhər 15 saylı məktəbin IX

“YENİ DÜNYA NİZAMI VƏ ONUN MAHİYYƏTİ” kitabı çap olunub

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Emin Şıxəliyevin “Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti” kitabı işıq üzü görüb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 30 yanvar 2020-ci il tarixli qərarı

“AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI – 75” ADLI SƏRGİ TƏŞKİL OLUNUB

2020-ci ilin mart ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaradılmasının 75 ili tamam olur. AMEA-nın 75 illik yubileyi ilə əlaqədar AMEA Naxçıvan Bölməsində qəbul edilən “Tədbirlər planı”na müvafiq olaraq Bölmənin Elmi Kitabxanasında “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası – 75” adlı sərgi təşkil