Arxiv Bölmələri: Dissertasiyalar

XIX-XX ƏSRLƏR NAXÇIVAN ƏDƏBİ MÜHİTİNDƏ ŞƏRQ VƏ QƏRB MEYİLLƏRİ– NƏRGİZ RƏFAİL qızı İSMAYILOVA

Soy adı, atasının adı NƏRGİZ RƏFAİL qızı İSMAYILOVA Disertasiyanın adı XIX-XX ƏSRLƏR NAXÇIVAN ƏDƏBİ MÜHİTİNDƏ ŞƏRQ VƏ QƏRB MEYİLLƏRİ Sahə Filologiya Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın kodu və adı 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı 5718.01- Dünya ədəbiyyatı Disertasiya şurası Aparıcı təşkilat Azərbaycan

Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyi onun səmərəli istifadəsi və qorunması (cormobionta üzrə). – Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

Soy adı, atasının adı Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu Disertasiyanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyi onunsəmərəli istifadəsi və qorunması (cormobionta üzrə) Sahə Biologiya Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 03.00.05-Botanika Disertasiya şurası D.004.12.08 Aparıcı təşkilat Azərbaycan MEA Genetik

Qədim Türk Onomastikasnın Leksik-semantik sistemi. – Quluyev Əbülfəz Aman oğlu

Soy adı, atasının adı Quluyev Əbülfəz Aman oğlu Disertasiyanın adı Qədim Türk Onomastikasnın Leksik-semantik sistemi Sahə Filologiya Elmi dərəcə Elmlər doktoru İxtisasın  kodu və adı 10.02.06-Türk dilləri Disertasiya şurası N.054.12.28 Aparıcı təşkilat Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Müdafiənin keçirildiyi

Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində Rusiya və İran faktorları (1828-2000). – Şıxəliyev Emin Arif oğlu

Soy adı, atasının adı Şıxəliyev Emin Arif oğlu Disertasiyanın adı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində Rusiya və İran faktorları (1828-2000) Sahə Tarix Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı Ümumi türk tarixi Disertasiya şurası Aparıcı təşkilat Ankara Universiteti Sosial Elmlər İnstitutu Müdafiənin

Naxçıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər. – Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu

Soy adı, atasının adı Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu Disertasiyanın adı Naxçıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər Sahə Tarix Elmi dərəcə Elmlər doktoru İxtisasın  kodu və adı 07.00.02- Vətən tarixi Disertasiya şurası N.02.121 Aparıcı təşkilat Bakl Dövlət Universitet Müdafiənin keçirildiyi yer Naxçıvan

Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr(Naxçıvan materialları əsasında tarix-etnoqrafik araşdırma). – Qədirzadə Hacı Qadir Ibrahim oğlu

Soy adı, atasının adı Qədirzadə Hacı Qadir Ibrahim oğlu Disertasiyanın adı Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr(Naxçıvan materialları əsasında tarix-etnoqrafik araşdırma) Sahə Tarix Elmi dərəcə Elmlər doktoru İxtisasın  kodu və adı 07.00.07-Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya Disertasiya şurası N.02.121

Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III) sulfid əsasında tiobirləşmələrin su mühitində alınması. – Qarayev Əhməd Məmməd oğlu

Soy adı, atasının adı Qarayev Əhməd Məmməd oğlu Disertasiyanın adı Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III) sulfid əsasında tiobirləşmələrin su mühitində alınması Sahə Kimya Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 02.00.01- Qeyri-üzvi kimya Disertasiya şurası D.01.021

Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti (e.ə.VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında). – Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu

Soy adı, atasının adı Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu Disertasiyanın adı Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti (e.ə.VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında) Sahə Tarix Elmi dərəcə Elmlər doktoru İxtisasın  kodu və adı 07.00.06-Arxeologiya Disertasiya şurası B/D, 01.171 Aparıcı təşkilat Azərbaycan

Arsen və sürmənin oksid, sulfid, selenidlərinin və bir sıratiobirləşmələrinin yeni alınma metodlarının işlənməsi. – Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu

Soy adı, atasının adı Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu Disertasiyanın adı Arsen və sürmənin oksid, sulfid, selenidlərinin və bir sıratiobirləşmələrinin yeni alınma metodlarının işlənməsi Sahə Kimya Elmi dərəcə Elmlər doktoru İxtisasın  kodu və adı 02.00.01- Qeyri-üzvi kimya Disertasiya şurası D.01.021 Aparıcı

Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrinin dövrü dəyişmələri. – Həziyev Qulu Əhməd oğlu

Soy adı, atasının adı Həziyev Qulu Əhməd oğlu Disertasiyanın adı Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrinin dövrü dəyişmələri Sahə Fizika-riyaziyat Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 01.03.02-Astrofizika, radioastronomiya Disertasiya şurası D.02.012 Aparıcı təşkilat Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti Müdafiənin keçirildiyi yer