Arxiv Bölmələri: Dissertasiyalar

İonitlərlə Gr,Hg,Ge,B, Ag,Gd ionlarinin məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları. – Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu

Soy adı, atasının adı Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu Disertasiyanın adı İonitlərlə Gr,Hg,Ge,B, Ag,Gd ionlarinin məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları Sahə Kimya Elmi dərəcə Elmlər doktoru İxtisasın  kodu və adı 02.00.04-Fiziki kimya Disertasiya şurası D.02.011 Aparıcı təşkilat Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Müdafiənin

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Zanbaqkimilərin və süsənkimilərin biomüxtəlifliyi, introduksiyası. – Salayeva Zülfiyyə Kamil qızı

Soy adı, atasının adı Salayeva Zülfiyyə Kamil qızı Disertasiyanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikasında Zanbaqkimilərin vəsüsənkimilərin biomüxtəlifliyi, introduksiyası Sahə Biologiya Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 03.00.05-Botanika Disertasiya şurası D.01.061 Aparıcı təşkilat Azərbaycan MEA Mərkəzi Nəbatat Bağı Müdafiənin keçirildiyi

Periodok kometlərin parlaqlıq əyriləri. – Bayramov Əbülfət Şirin oğlu

Soy adı, atasının adı Bayramov Əbülfət Şirin oğlu Disertasiyanın adı Periodok kometlərin parlaqlıq əyriləri Sahə Fizika-riyaziyyat Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 01.03.02- Astrofizika, radioastronomiya Disertasiya şurası D.02.012 Aparıcı təşkilat Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu Müdafiənin keçirildiyi yer Bakı

Bayrək Quşçuoğlu şeirlərinin ideya-məzmun və bədiixüsusiyyətləri. – Cəlilova Aynur Elman qızı

Soy adı, atasının adı Cəlilova Aynur Elman qızı Disertasiyanın adı Bayrək Quşçuoğlu şeirlərinin ideya-məzmun və bədiixüsusiyyətləri Sahə Filologiya Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı Disertasiya şurası N.02.121 Aparıcı təşkilat Bakı Dövlət Universitet Müdafiənin keçirildiyi yer

CuInS2 yarımkeçirici birləşməsinin fotoelektrik,optik və elektirik xassələri. – Hüseynəliyev Məmməd Hüseyinəli oğlu

Soy adı, atasının adı Hüseynəliyev Məmməd Hüseyinəli oğlu Disertasiyanın adı CuInS2 yarımkeçirici birləşməsinin fotoelektrik,optik və elektirik xassələri Sahə Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti (e.ə.VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında)  Elmi dərəcə Elmləri namizədi İxtisasın  kodu və adı 01.04.10-Yarımkeçiricilər və

Azərbaycanda Yerli Özünüidarənin yaranması və inkişafı(siyasi aspekt). – Rəhimli Rəcəb Zakir oğlu

Soy adı, atasının adı Rəhimli Rəcəb Zakir oğlu Disertasiyanın adı Azərbaycanda Yerli  Özünüidarənin yaranması və inkişafı(siyasi aspekt) Sahə Siyasi elmlər Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 23.00.02- Siyasi İnstitutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər Disertasiya şurası Birdəfəlik

Naxçıvan su anbarinin Zoobentosu. – Bayramov Akif Bayram oğlu

Soy adı, atasının adı Bayramov Akif Bayram oğlu Disertasiyanın adı Naxçıvan su anbarinin Zoobentosu Sahə Biologiya Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 03.00.08-Zoologiya Disertasiya şurası D.01.071 Aparıcı təşkilat Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təcərrüfatı İnstitutu,balıqların yem bazasını öyrənən laboratoriya Müdafiənin

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mamırkimilərin tədqiqi. – Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu

Soy adı, atasının adı Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu Disertasiyanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mamırkimilərin tədqiqi Sahə Biologiya Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 03.00.05-Botanika Disertasiya şurası D.01.061 Aparıcı təşkilat Bakl Dövlət Universitet Botanika kafedrası Müdafiənin keçirildiyi yer

Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı alma və armud növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, istifadə imkanları. – İbrahimov Ənvər Mehdi oğlu

Soy adı, atasının adı İbrahimov Ənvər Mehdi oğlu Disertasiyanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı alma və armud növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, istifadə imkanları Sahə Biologiya Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 03.00.05-Botanika Disertasiya şurası D.01.061 Aparıcı təşkilat Azərbaycan

Naxçıvan əfsanələri. – İsmayıl Məhsəti Rüstəm qızı

Soy adı, atasının adı İsmayıl Məhsəti Rüstəm qızı Disertasiyanın adı Naxçıvan əfsanələri Sahə Filologiya Elmi dərəcə Elmlər namizədi İxtisasın  kodu və adı 10.01.09-Folklorşünaslıq Disertasiya şurası N.01.201 Aparıcı təşkilat Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası Müdafiənin keçirildiyi