Arxiv Bölmələri: Elanlar

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin
Kitabxanasının vakant biblioqraf vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair
MÜSAHİBƏ PROQRAMI

AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 10]. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5]. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]: Bölmənin fəaliyyətinin təşkili; Bölmənin vəzifələri; Bölmənin funksiyaları; Bölmənin hüquqları; Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri; Bölmənin strukturuna daxil

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin
Elm və təhsil şöbəsi vakant mütəxəssis vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair
MÜSAHİBƏ PROQRAMI

AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 11]. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5]. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]: Bölmənin fəaliyyətinin təşkili; Bölmənin vəzifələri; Bölmənin funksiyaları; Bölmənin hüquqları; Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri; Bölmənin strukturuna daxil

“Naxçıvan Muxtar Respublikası: dayanıqlı inkişaf, uğurlar, perspektivlər”
beynəlxalq konfrans

Hörmətli elm adamları! AMEA Naxçıvan Bölməsinin təşkilatçılığı ilə 2020-ci il iyul ayının 30-da “Naxçıvan Muxtar Respublikası:dayanıqlı inkişaf, uğurlar, perspektivlər” mövzusunda onlayn beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. Beynəlxalq konfransda aşağıdakı istiqamətlərdə müzakirələr aparılacaqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai-siyasi vəziyyət (1991-1993) Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi

AMEA NAXÇIVAN BÖLMƏSİNDƏ “NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA ELMİN İNKİŞAFI: MƏRHƏLƏLƏR, UĞURLAR, VƏZİFƏLƏR”

MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏK

2020-ci ilin mart ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaradılmasının 75 illiyi tamam olur. Yubileylə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 7 fevral 2020-ci il tarixli qərar qəbul etmişdir. Həmin qərarın icrasını və AMEA-nın 75 illik yubileyinin Naxçıvanda qeyd edilməsini

QANLI 20 YANVAR

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanasında 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunan sərgi açılıb. “Qanlı 20 Yanvar” başlıqlı sərgidə “Heydər Əliyev müstəqilliyimiz əbədidir”, “Azərbaycan tarixi”, “Şəhidlər”, “Naxçıvan 20 yanvar ərəfəsində”, “Şahbuzlu şəhidlər”, “Sədərək harayı”, “Qələbəyə gedən yol”, “Ermənilər və həqiqətlər”,

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NAXÇIVAN BÖLMƏSİ 2019-CU İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA VƏ ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ DİSSERTANTURA VƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya qiyabi şöbəyə, büdcə hesabına 1. Yarımkeçiricilər fizikası – 1 yer 2. İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi – 1 yer 3. Astrofizika və ulduz astronomiyası – 1 yer 4. Arxeologiya –1 yer 5. Azərbaycan

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Aparatının Elmi-təşkilat şöbəsinin vakant mütəxəssis vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 11]. 2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5]. 3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]: • Bölmənin fəaliyyətinin təşkili; • Bölmənin vəzifələri; • Bölmənin funksiyaları; • Bölmənin

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Sorbsiya prosesləri laboratoriyasının vakant böyük laborant vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 10]. 2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5]. 3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]: • Bölmənin fəaliyyətinin təşkili; • Bölmənin vəzifələri; • Bölmənin funksiyaları; • Bölmənin

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Kitabxanasının vakant biblioqraf vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 10]. 2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5]. 3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]: • Bölmənin fəaliyyətinin təşkili; • Bölmənin vəzifələri; • Bölmənin funksiyaları; • Bölmənin

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Zooloji tədqiqatlar şöbəsinin vakant böyük laborant vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 10]. 2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5]. 3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]: • Bölmənin fəaliyyətinin təşkili; • Bölmənin vəzifələri; • Bölmənin funksiyaları; • Bölmənin