Arxiv Bölmələri: Elanlar

“Naxçıvan qalaları: tarixdə və günümüzdə” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir.

2016-cı il iyul ayının 08-10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun Tədbirlər Planına uyğun olaraq “Naxçıvan qalaları: tarixdə və günümüzdə” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. AMEA Naxçıvan Bölməsinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, “Naxçıvan” Universitetinin və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun təşkilatçılığı

“Naxçıvan qalaları: tarixdə və günümüzdə” Beynəlxalq konfrans

08-10 iyul 2016-cı il tarixində AMEA Naxçıvan Bölməsində “Naxçıvan qalaları: tarixdə və günümüzdə” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. Konfrans Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Yanında Bilik Fondu, AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Naxçıvan” Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun təşkilatçılığı

Yanvarın 21-də görkəmli tarixçi-alim, AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, Əməkdar elm xadimi, akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyevin 65 yaşı tamam olur.

   Yanvarın 21-də görkəmli tarixçi-alim, AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, Əməkdar elm xadimi, akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyevin 65 yaşı tamam olur. İsmayıl Hacıyev 1951-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonunun Xanağa (indiki Xanəgah) kəndində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət

Информационное письмо НАХЧЫВАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА проводит в г. Нахчыване 27-28 июня 2014 года МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «АВТОНОМИЯ НАХЧЫВАНА – ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ»

Уважаемые коллеги! В этом году исполняется 90 лет со дня образования Нахчыванской Автономной Республики. В связи с постановлением Председателя Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики от 17 января 2014 года Нахчыванское отделение НАНА, Нахчыванский Государственный Университет, Нахчыванский Институт Учителей и Нахчыванский

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NAXÇIVAN BÖLMƏSİ NAXÇIVANIN MUXTARİYƏTİ TARİXİ NAİLİYYƏTDİR BEYNƏLXALQ KONFRANS (Naxçıvan, 27-28 İyun 2014 )

Hörmətli elm adamları! Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 ili tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin 17 yanvar  2014-cü il tarixli sərəncamına uyğun olaraq  AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu və Naxçıvan Özəl Universitetinin

NAKHCHIVAN SECTION OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF AZERBAIJAN

NAKHCHIVAN`S AUTONOMY IS A HISTORICAL ACHIEVEMENT INTERNATIONAL CONFERENCE (Nakhchivan, 27-28 June, 2014)           Respected scientists! This year the 90th  anniversary of the establishment of Nakhchivan Autonomous Republic. According to the executive order of Chairman of Supreme Mejlis of Nakhchivan Autonomous

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsində 2009-cu ildə keçiriləcək konfrans və seminarları planı haqqında məlumat.

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinə 2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında keçiriləcək elmi və elmi-texniki konfrans, simpozium, seminar və sesiyaların təsdiq edilmiş planı haqqında məlumat daxil olmuşdur. Bu haqda məlumat almaq istəyənlər Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi-təşkilat şöbəsinə müraciət edə bilərlər.