Arxiv Bölmələri: Xüsusi nəşrlər

“Axtarışlar” jurnalının cari ilə olan ilk sayı işıq üzü görüb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən nəşr olunan “Axtarışlar” jurnalının cari ilə olan ilk sayı işıq üzü görüb. Jurnalda Naxçıvan Bölməsi ilə yanaşı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,

Naxçıvanın Eneolit dövrü abidələrinə həsr olunan kitab çap olunub

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Arxeoloji xidmət şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəb Quliyevanın “Naxçıvanın Eneolit dövrü abidələri” adlı monoqrafiyası işıq üzü görüb. Vəsait Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 2010-2019-cu illərdə qeydə alınan və tədqiq edilən

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoturizmin inkişaf perspektivləri” kitabı nəşr olunub

AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun “Hidrogeologiya və mineral sular” laboratoriyasının rəhbəri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fizzə Məmmədova və “İqtisadiyyat” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Məhəmməd Süleymanovun Almaniyada yenicə nəşr olunmuş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoturizmin inkişaf perspektivləri” adlı kitabı “Lambert”

“YENİ DÜNYA NİZAMI VƏ ONUN MAHİYYƏTİ” kitabı çap olunub

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Emin Şıxəliyevin “Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti” kitabı işıq üzü görüb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 30 yanvar 2020-ci il tarixli qərarı

“ELMİ ƏSƏRLƏR” JURNALININ BU İLƏ OLAN İLK SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin ildə dörd dəfə çap olunan “Elmi əsərlər” jurnalının bu ilə olan ilk sayı işıq üzü görüb. İctimai və humanitar elmlər seriyasını əhatə edən nəşrdə Tarix və siyasət, Arxeologiya və Etnoqrafiya, Azərbaycan dili, Ədəbiyyat və Folklor, İncəsənət, İqtisadiyyat

FOLKLORŞÜNASLIQ ELMİNİN MÜASİR NAİLİYYƏTLƏRİNİ ƏKS ETDİRƏN KİTAB ÇAP OLUNUB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən “Folklorşünaslıq şöbəsinin 2003-2019-cu illər üzrə elmi nəticələrinin biblioqrafik göstəriciləri” kitabı işıq üzü görüb. Nəşrin tərtibçisi və “Ön söz”ün müəllifi şöbənin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elxan Məmmədovdur. Kitabda 2003-cü ildən

“PROFESSOR YUSİF SEYİDOVUN ELMİ İRSİNDƏ YAZIÇI VƏ DİL MƏSƏLƏLƏRİ”NƏ DAİR KİTAB NƏŞR OLUNUB

AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aliyə Əbülfəzqızının birgə ərsəyə gətirdiyi “Professor Yusif Seyidovun elmi irsində yazıçı və dil məsələləri” (XX əsrədək) adlı I kitab “Əcəmi” Nəşriyyat – Poliqrafiya Birliyində işıq üzü görüb. AMEA Naxçıvan Bölməsi

NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN ƏLYAZMALAR FONDUNUN 15 İLLİK FƏALİYYƏTİNİ İŞIQLANDIRAN KİTAB ÇAP OLUNUB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilovun “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu” kitabı nəşr olunub. Bölmənin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə çap olunan kitabda əlyazmaların toplanılması, sistemləşdirilməsi, kataloqlaşdırılması, qorunması, tədqiqi, nəşri və təbliği

YENİ MONOQRAFİYA NƏŞRDƏN ÇIXIB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun böyük elmi işçisi, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Günel Seyidzadənin “Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ətirli tütün sortlarının becərilməsi” adlı monoqrafiyası çap olunub. Nəşrdə muxtar respublika şəraitində sort tipinə, mənşəyinə görə fərqlənən ətirli tütün bitkisi

YENİ KİTAB NƏŞR OLUNUB

“Biz öz milli dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıbdır. Milli dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz… Biz heç vaxt öz milli dəyərlərimizi unutmamalıyıq. Onu yaşatmaq, ondan bəhrələnmək, ruhlanmaq həyatımızın əsas istiqaməti,