Arxiv Bölmələri: Xüsusi nəşrlər

NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN ƏLYAZMALAR FONDUNUN 15 İLLİK FƏALİYYƏTİNİ İŞIQLANDIRAN KİTAB ÇAP OLUNUB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilovun “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu” kitabı nəşr olunub. Bölmənin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə çap olunan kitabda əlyazmaların toplanılması, sistemləşdirilməsi, kataloqlaşdırılması, qorunması, tədqiqi, nəşri və təbliği

YENİ MONOQRAFİYA NƏŞRDƏN ÇIXIB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun böyük elmi işçisi, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Günel Seyidzadənin “Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ətirli tütün sortlarının becərilməsi” adlı monoqrafiyası çap olunub. Nəşrdə muxtar respublika şəraitində sort tipinə, mənşəyinə görə fərqlənən ətirli tütün bitkisi

YENİ KİTAB NƏŞR OLUNUB

“Biz öz milli dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıbdır. Milli dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz… Biz heç vaxt öz milli dəyərlərimizi unutmamalıyıq. Onu yaşatmaq, ondan bəhrələnmək, ruhlanmaq həyatımızın əsas istiqaməti,

NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN “ELMİ ƏSƏRLƏR” JURNALININ NÖVBƏTİ SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Elmi əsərlər” jurnalının ictimai və humanitar elmlər seriyasına həsr edilən növbəti sayı çapdan çıxıb. Nəşrin sayca üçüncü nömrəsində Tarix və siyasət, Arxeologiya və etnoqrafiya, Azərbaycan dili, Folklor və ədəbiyyat, İncəsənət, İqtisadiyyat adlı bölmələrdə elm və təhsil müəssisələrində

“Axtarışlar” jurnalının növbəti sayı çapdan çıxıb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun təsis etdiyi “Axtarışlar” jurnalının cari ildə üçüncü nömrəsi işıq üzü görüb. Elm və təhsil müəssisələrində çalışan əməkdaşların ədəbiyyat, folklor, dil və sənətşünaslıq sahələrində apardıqları tədqiqatların yer aldığı nəşrin növbəti sayında “Akademik İsa

Naxçıvan Bölməsində “Əl-Fəvatih-Ül-İlahiyyə-Vəl-Məfatih-Ül-Qeybiyyə” əsərinin birinci cildinin tədqimatı olub

AMEA Naxçıvan Bölməsində görkəmli alim Nemətullah Naxçıvaninin “Əl-Fəvatih-Ül-İlahiyyə-Vəl-Məfatih-Ül-Qeybiyyə” (Quranın kəlmə və hikmətlərini açıqlayan Qeybin açarı və ilahi fəthi) üçcildlik əsərin birinci cildinin tədqimatı keçirilib. Tədbirdə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək XV-XVI əsrdə yaşamış, türk-islam dünyasının elmi və ictimai

“Əl-Fəvatih-Ül-İlahiyyə-Vəl-Məfatih-Ül-Qeybiyyə” əsərinin birinci cildi çap olunub

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədri cənab Vasif Talıbovun “Görkəmli alim Nemətullah Naxçıvani irsinin öyrənilməsi və tədqiqi haqqında” 29 oktyabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Tədbirlər Planına əsasən Azərbaycanın təsəvvüf alimləri arasında xüsusi yeri olan Nemətullah Naxçıvaninin “Əl-Fəvatih-Ül-İlahiyyə-Vəl-Məfatih-Ül-Qeybiyyə”

Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində adlı monoqrafiya işıq üzü görüb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri akademik İsmayıl Hacıyevin müəllifi olduğu “Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində” adlı monoqrafiya nəşr olunub. Monoqrafiyada Naxçıvanın Azərbaycanda dövlətin yaranmasınadək olan dövrdəki mövqeyi, dövlətyaranma prosesindəki rolu, Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövründəki dövlətlərlə münasibət və əlaqələri, Naxçıvan xanlığının

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının sututarlarının və çaylarının göy-yaşıl yosunları”-na həsr olunan monoqrafiya işıq üzü görüb

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ali bitkilərdən fərqli olaraq, yosunların, xüsusilə də şirinsu yosunlarının florası və taksonomik sturukturuna son illərə qədər demək olar ki, ciddi diqqət yetirilməyib. Lakin bu gün yosunların növ zənginliyinin analizi, su ekosisteminin inkişaf istiqaməti və su obyektlərinin ekoloji

Etnoqraf-alimin monoqrafiyları işıq üzü görüb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, etnoqraf-alim Hacı Qadir Qədirzadənin bu günlərdə ““Kitabi –Dədə Qorqud” və Naxçıvan: qarşılaşdırmalı etnoqrafik motivlər” və “Dünya və insan: başlanğıcın sonu, sonun