Arxiv Bölmələri: Xüsusi nəşrlər

Naxçıvan Bölməsində “Əl-Fəvatih-Ül-İlahiyyə-Vəl-Məfatih-Ül-Qeybiyyə” əsərinin birinci cildinin tədqimatı olub

AMEA Naxçıvan Bölməsində görkəmli alim Nemətullah Naxçıvaninin “Əl-Fəvatih-Ül-İlahiyyə-Vəl-Məfatih-Ül-Qeybiyyə” (Quranın kəlmə və hikmətlərini açıqlayan Qeybin açarı və ilahi fəthi) üçcildlik əsərin birinci cildinin tədqimatı keçirilib. Tədbirdə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək XV-XVI əsrdə yaşamış, türk-islam dünyasının elmi və ictimai

“Əl-Fəvatih-Ül-İlahiyyə-Vəl-Məfatih-Ül-Qeybiyyə” əsərinin birinci cildi çap olunub

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədri cənab Vasif Talıbovun “Görkəmli alim Nemətullah Naxçıvani irsinin öyrənilməsi və tədqiqi haqqında” 29 oktyabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Tədbirlər Planına əsasən Azərbaycanın təsəvvüf alimləri arasında xüsusi yeri olan Nemətullah Naxçıvaninin “Əl-Fəvatih-Ül-İlahiyyə-Vəl-Məfatih-Ül-Qeybiyyə”

Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində adlı monoqrafiya işıq üzü görüb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri akademik İsmayıl Hacıyevin müəllifi olduğu “Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində” adlı monoqrafiya nəşr olunub. Monoqrafiyada Naxçıvanın Azərbaycanda dövlətin yaranmasınadək olan dövrdəki mövqeyi, dövlətyaranma prosesindəki rolu, Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövründəki dövlətlərlə münasibət və əlaqələri, Naxçıvan xanlığının

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının sututarlarının və çaylarının göy-yaşıl yosunları”-na həsr olunan monoqrafiya işıq üzü görüb

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ali bitkilərdən fərqli olaraq, yosunların, xüsusilə də şirinsu yosunlarının florası və taksonomik sturukturuna son illərə qədər demək olar ki, ciddi diqqət yetirilməyib. Lakin bu gün yosunların növ zənginliyinin analizi, su ekosisteminin inkişaf istiqaməti və su obyektlərinin ekoloji

Etnoqraf-alimin monoqrafiyları işıq üzü görüb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, etnoqraf-alim Hacı Qadir Qədirzadənin bu günlərdə ““Kitabi –Dədə Qorqud” və Naxçıvan: qarşılaşdırmalı etnoqrafik motivlər” və “Dünya və insan: başlanğıcın sonu, sonun

AMEA Naxçıvan Bölməsində yeni nəşr olunan monoqrafiyaların təqdimatı keçirilib

AMEA Naxçıvan Bölməsində İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyevin “Məhəmməd ağa Şahtaxtlının publisistikası” monoqrafiyasının və Bölmənin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilovun “Maarif fədaisi:Həsən bəy Qazıyev” adlı kitabının təqdimatı olub. Tədbiri Bölmənin

Naxçıvan dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri kitabının təqdimatı olub

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Dəyirmi zalında AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Gingiz Qacarın rus dilində nəşr edilən “Naxçıvan dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib Tədbiri AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri akademik İsmayıl Hacıyev açaraq

“Naxçıvan Folklor mətnlərində yaşayan tarix”

AMEA Naxçıvan Bölməsinin müxtəlif profilli institutlarında aparılan elmi-tədqiqat işlərində Azərbaycanın, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın tarixi, ədəbiyyatı, folkloru və digər elmi sahələri əhatəli şəkildə tədqiq olunur, öyrənilir. Bu baxımdan İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə

“Naxçıvan müstəqillik illərində: hədəflər, inkişaf, nəticələr” adlı elmi konfransın materialları ayrıca kitab kimi nəşr olunub

Ötən il dekabr ayının 3-4-də Naxçıvanda “Naxçıvan müstəqillik illərində: hədəflər, inkişaf, nəticələr” mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin qərarı ilə ayrıca kitab kimi “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində çapdan çıxıb. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr

Naxçıvan Muxtar Respublikası Müstəqillik Yollarında

  AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevin Müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı və qurucusu, tarixi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi Hеydər Əliyеvin əziz xatirəsinə həsr etdiyi monoqrafiyası belə adlanır. Kitab giriş, dörd fəsildən və nəticədən ibarətdir. XX əsrin 80-cı illərinin sonlarında