Arxiv Bölmələri: Məqalələr

Faktın sübuta ehtiyacı yoxdur E r m ə n i T a r i x ç i s i : Ermənilərin keçmişi haqqında tarix sayıla biləcək məlumatlar yoxdur

Öz tarixini müəyyənləşdirə bilməyib saxta bir tarix formalaşdıran ermənilər qədim tarixə sahib olan Azərbaycana və onun ayrılmaz parçası Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları ilə bu gün də çıxış etməkdədirlər. Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan dövləti yaradan, həmin ərazilərdə azərbaycanlılara məxsus bütün izləri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının canlı təbiət muzeyi-Nəbatat bağı

Naxçıvan Muxtar Respublikası zəngin bitki örtüyü, heyvanlar aləmi və təbii sərvətlərə malik olan bir diyardır. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun yaradılmasında da əsas məqsəd doğma diyarımızın təbii sərvətlərinin özünəməxsus xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, faydalı bitkilərin introduksiyası və onlar üzərində geniş miqyasda elmi-tədqiqat

XALQA İNAM VƏ BÜTÖVLÜK NÜMUNƏSİ

“Ay işığında” adlı ilk şeirlər kitabı 1998-ci ildə işıq üzü görən sadə, lakin mənalı, vətənpərvər, səmimi yaradıcılığı ilə diqqəti cəlb edən şair Xanəli Kərimli 1951-ci ilin 27 noyabrında Şahbuz rayonunun Mahmudoba kəndində anadan olmuşdur. Bu il vətənpərvər, humanist şairin anadan

NAXÇIVAN DÜNƏN, BU GÜN!

Tarixi romanlar banisinin arzuları Məmməd Səid Ordubadinin Şərqi və Qərbi təsvir edən əsərlərindən biri olan “İki cocuğun Avropaya səyahəti” əsərini bir neçə dəfə mütaliə etmişəm. 1908-ci ildə Bakıda Haşımbəy Vəzirovun redaktorluğu ilə nəşr edilən “Tazə həyat” qəzetində əski əlifba ilə

XATİRƏLƏRDƏ YAŞAYANLAR

TANINMIŞ ALİM, FƏDAKAR İNSAN, ƏSL YOLDAŞ Rafiq Babayevin işıqlı xatirəsinə  Folklorşünaslığın aktual problemlərinin tədqində və folklor nümunələrinin toplanması və nəşrində mühüm xidmətləri olan AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fələsəfə doktoru, dosent Rafiq

EYNƏLİBƏYŞÜNASLIĞA LAYİQLİ TÖHFƏ

Görkəmli ziyalıların “əsri-maarif əsri”, “milli oyanış” dövrü kimi səciyyələndirdiyi iyirminci əsrin əvvəlləri Naxçıvanda ictimai-siyasi, mədəni inkişaf baxımından çox mühüm bir dövrdür. Bu dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan Naxçıvan intibahının yaranmasında yaxından və cəfakeşliklə iştirak edən görkəmli ziyalılardan biri də

ƏBƏDİYYƏTİN VƏ ƏDƏBİYYATIN ƏZİZ ŞƏRİFİ

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fərqanə Kazımovanın Naxçıvan Muxtar Respublikasi Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun “Görkəmli pedaqoq və elm xadimi Əziz Şərifin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 26 yanvar 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına əsasən “Əcəmi”