Arxiv Bölmələri: Məqalələr

ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCANA QARŞI ƏRAZİ İDDİALARI VƏ QANLI CİNAYƏTLƏRİ

ermenilerin_azerbaycana_qarshi

Əlincəqala

ElinceqalaƏ

Heydər Əliyev və Naxçıvan

Heyder Eliyev ve Naxçıvan

Naxçıvan müstəqillik illərində

Naxchivan_musteqillik_illerinde

Naxçıvanda ilk yaşayış yerləri

Naxchivanda_ilk_yashayish_yerleri

QARABAĞLAR

Qarabaglar

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN DAXİLİ VƏ XARİCİ SİYASƏTİNDƏ NAXÇIVAN

AXC_meqale

Faktın sübuta ehtiyacı yoxdur E r m ə n i T a r i x ç i s i : Ermənilərin keçmişi haqqında tarix sayıla biləcək məlumatlar yoxdur

Öz tarixini müəyyənləşdirə bilməyib saxta bir tarix formalaşdıran ermənilər qədim tarixə sahib olan Azərbaycana və onun ayrılmaz parçası Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları ilə bu gün də çıxış etməkdədirlər. Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan dövləti yaradan, həmin ərazilərdə azərbaycanlılara məxsus bütün izləri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının canlı təbiət muzeyi-Nəbatat bağı

Naxçıvan Muxtar Respublikası zəngin bitki örtüyü, heyvanlar aləmi və təbii sərvətlərə malik olan bir diyardır. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun yaradılmasında da əsas məqsəd doğma diyarımızın təbii sərvətlərinin özünəməxsus xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, faydalı bitkilərin introduksiyası və onlar üzərində geniş miqyasda elmi-tədqiqat

XALQA İNAM VƏ BÜTÖVLÜK NÜMUNƏSİ

“Ay işığında” adlı ilk şeirlər kitabı 1998-ci ildə işıq üzü görən sadə, lakin mənalı, vətənpərvər, səmimi yaradıcılığı ilə diqqəti cəlb edən şair Xanəli Kərimli 1951-ci ilin 27 noyabrında Şahbuz rayonunun Mahmudoba kəndində anadan olmuşdur. Bu il vətənpərvər, humanist şairin anadan