Arxiv Bölmələri: Struktur

Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin iclasında bir sıra məsələlər müzakirə olunub

AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. Tədbiri bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq Prezident İlham Əliyevin “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin və “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi ilə bağlı fərmanlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Sonra

Bölmənin tərkibində olan təşkilatlar

Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyi Elektron Kitabxana Nəbatat şöbəsi Seysmoloji mərkəz Tusi nəşriyyatı

Naxçıvan Bölməsinin yaranma tarixi

Elmin inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının geosiyasi vəziyyətini nəzərə alaraq 2002-ci il avqustun 7-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin yaradılması haqqında 1003 №-li tarixi sərəncam imzalayıb. Qeyd olunan sərəncama müvafiq olaraq, AMEA

Təbii Ehtiyatlar İnstitut

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu (+994 36) 544-69-80 ada.nat.res@mail.ru Direktor müavinləri Elmi katib Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu kimya elmləri doktoru Xidməttel (+994 36) 544-69-81 Mobil tel

Tarix, EtnoqrafiyavəArxeologiya İnstitutu

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu (+994 36) 545-06-71 (+994 50) 353-68-75 hacifexreddin@yahoo.com.tr Elmi katib Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Rəhimov Yaşar Nihad oğlu (+994 36)

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Ünvan AZ7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 Direktor Quliyev Əbülfəz Aman oğlu Xidmət tel(+994 36) 544-65-78 Mobil tel(+994 50) 321-87-26 Elektron poçtu ebulfezamanoglu@yahoo.com Direktor müavinləri Elmi katib Qasımov Ələkbər Məmməd oğlu Xidmət tel (+994

Əlyazmalar Fondu

Ünvan Naxçıvanşəhəri, HeydərƏliyev prospekti 35 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Xəlilov FərmanYunis oğlu (+994 36) 544-69-91 (+994 50)328-05-33 fermanhalilov@yahoo.com Direktor müavinləri Elmi katib Yaranma tarixi AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasınınNaxçıvanBölməsininƏlyazmalarFonduümummilliliderHeydərƏliyevin 7 avqust 2002-ci iltаrixli “AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasıNaxçıvanBölməsinintəsisedilməsihaqqında” sərəncamınamüvafiqolaraqyaradılıb, 2005-ci ildənfəaliyyətgöstərir. Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan

Bioresurslar İnstitutu

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu (+994 36) 545-05-01 (+994 50) 339-38-86 (+994 70) 211-28-81 t_talibov@mail.ru Direktor müavinləri Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Xidmət tel Mobil tel Elektron

Batabat Astrofizika Rəsədxanası

Batabat Astrofizika Rəsədxanası Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, HeydərƏliyev prospekti, 35 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Həziyev Qulu Əhməd oğlu Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (+994 36) 544-69-85 (+995 77) 352-44-41 atcc55@mail.ru Direktor müavi Elmi katib Yaranma tarixi Müşahidə bazaları

Müxbir üzvlər

Baxşəliyev Vəli Abbasov Əliəddin Quliyev Əbülfəz Səfərli Fəxrəddin