Arxiv Bölmələri: Struktur

Bölmənin tərkibində olan təşkilatlar

Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyi Elektron Kitabxana Nəbatat şöbəsi Seysmoloji mərkəz Tusi nəşriyyatı

Naxçıvan Bölməsinin yaranma tarixi

Elmin inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının geosiyasi vəziyyətini nəzərə alaraq 2002-ci il avqustun 7-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin yaradılması haqqında 1003 №-li tarixi sərəncam imzalayıb. Qeyd olunan sərəncama müvafiq olaraq, AMEA

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

Ünvan: AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35 Direktor: Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu AMEA-nın müxbir üzvü, professor Xidməti tel: Mob. tel: (+994 51) 3534710 (+994 70) 3534710 E-poçt: tofig_aliyev@yahoo.com Direktor müavinləri: Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu kimya elmləri doktoru Xidməti tel:

Tarix, EtnoqrafiyavəArxeologiya İnstitutu

Ünvan: AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 Direktor: Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu Xidməti tel: (+994 36) 545-06-71 Mob. tel: (+994 50) 353-68-75 Elektron poçt: hacifexreddin@yahoo.com.tr Elmi katib: Rəhimov Yaşar Nihad oğlu Xidməti tel: (+994 36) 545-34-77 Mob. tel: (+994

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Ünvan AZ7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 Direktor Quliyev Əbülfəz Aman oğlu Xidmət tel(+994 36) 544-65-78 Mobil tel(+994 50) 321-87-26 Elektron poçtu ebulfezamanoglu@yahoo.com Direktor müavinləri Elmi katib Qasımov Ələkbər Məmməd oğlu Xidmət tel (+994

Əlyazmalar Fondu

Ünvan Naxçıvanşəhəri, HeydərƏliyev prospekti 35 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Xəlilov FərmanYunis oğlu (+994 36) 544-69-91 (+994 50)328-05-33 fermanhalilov@yahoo.com Direktor müavinləri Elmi katib Yaranma tarixi AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasınınNaxçıvanBölməsininƏlyazmalarFonduümummilliliderHeydərƏliyevin 7 avqust 2002-ci iltаrixli “AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasıNaxçıvanBölməsinintəsisedilməsihaqqında” sərəncamınamüvafiqolaraqyaradılıb, 2005-ci ildənfəaliyyətgöstərir. Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan

Bioresurslar İnstitutu

Ünvan: AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10 Direktor: Xidməti tel:(+994 36) 545-05-01 Mob. tel: E-poçt; Direktor müavinləri: Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu Biologiya üzrə elmlər doktoru Xidməti tel:(+994 36) 545-05-02 Mob. tel:(+994 50) 320-52-20 E-poçt:i_memmedov68@mail.ru Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu Aqrar elmləri üzrə

Batabat Astrofizika Rəsədxanası

Batabat Astrofizika Rəsədxanası Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, HeydərƏliyev prospekti, 35 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Həziyev Qulu Əhməd oğlu Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (+994 36) 544-69-85 (+995 77) 352-44-41 atcc55@mail.ru Direktor müavi Elmi katib Yaranma tarixi Müşahidə bazaları

Müxbir üzvlər

Baxşəliyev Vəli Abbasov Əliəddin Quliyev Əbülfəz Səfərli Fəxrəddin Əliyev Tofiq

AMEA-nın həqiqi üzvləri

İsmayıl Hacıyev Tariyel Talıbov