Arxiv Bölmələri: Rəyasət heyəti

Naxçıvan Bölməsinin yaranma tarixi

Elmin inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının geosiyasi vəziyyətini nəzərə alaraq 2002-ci il avqustun 7-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin yaradılması haqqında 1003 №-li tarixi sərəncam imzalayıb. Qeyd olunan sərəncama müvafiq olaraq, AMEA

RƏYASƏT HEYƏTİ

Rəyasət Heyətinin üzvləri: Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev Akademik Tariyel Hüseynəli oğlu Talıbov Müxbir üzv FəxrəddinYəhya oğlu Səfərli Müxbir üzv Əbülfəz Aman oğlu Quliyev Müxbir üzv Əliəddin Dəyyan oğlu Abbasov Müxbir üzv Vəli Baxşəli oğlu Baxşəliyev Müxbir üzv Saleh Heydər