Arxiv Bölmələri: İnstitut və təşkilatlar

Bölmənin tərkibində olan təşkilatlar

Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyi Elektron Kitabxana Nəbatat şöbəsi Seysmoloji mərkəz Tusi nəşriyyatı

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

Ünvan: AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35 Direktor: Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu AMEA-nın müxbir üzvü, professor Xidməti tel: Mob. tel: (+994 51) 3534710 (+994 70) 3534710 E-poçt: tofig_aliyev@yahoo.com Direktor müavinləri: Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu kimya elmləri doktoru Xidməti tel:

Tarix, EtnoqrafiyavəArxeologiya İnstitutu

Ünvan: AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 Direktor: Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu Xidməti tel: (+994 36) 545-06-71 Mob. tel: (+994 50) 353-68-75 Elektron poçt: hacifexreddin@yahoo.com.tr Elmi katib: Rəhimov Yaşar Nihad oğlu Xidməti tel: (+994 36) 545-34-77 Mob. tel: (+994

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Ünvan AZ7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 Direktor Quliyev Əbülfəz Aman oğlu Xidmət tel(+994 36) 544-65-78 Mobil tel(+994 50) 321-87-26 Elektron poçtu ebulfezamanoglu@yahoo.com Direktor müavinləri Elmi katib Qasımov Ələkbər Məmməd oğlu Xidmət tel (+994

Əlyazmalar Fondu

Ünvan Naxçıvanşəhəri, HeydərƏliyev prospekti 35 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Xəlilov FərmanYunis oğlu (+994 36) 544-69-91 (+994 50)328-05-33 fermanhalilov@yahoo.com Direktor müavinləri Elmi katib Yaranma tarixi AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasınınNaxçıvanBölməsininƏlyazmalarFonduümummilliliderHeydərƏliyevin 7 avqust 2002-ci iltаrixli “AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasıNaxçıvanBölməsinintəsisedilməsihaqqında” sərəncamınamüvafiqolaraqyaradılıb, 2005-ci ildənfəaliyyətgöstərir. Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan

Bioresurslar İnstitutu

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu (+994 36) 545-05-01 Direktor müavinləri Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu Biologiya üzrə elmlər doktoru (+994 36)

Batabat Astrofizika Rəsədxanası

Batabat Astrofizika Rəsədxanası Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, HeydərƏliyev prospekti, 35 Direktor Xidmət tel Mobil tel Elektron poçtu Həziyev Qulu Əhməd oğlu Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (+994 36) 544-69-85 (+995 77) 352-44-41 atcc55@mail.ru Direktor müavi Elmi katib Yaranma tarixi Müşahidə bazaları