Arxiv Bölmələri: AMEA-nın həqiqi üzvləri

İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

      İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev Anadan olduğu yer:  – Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa r-u, Xanəgah kəndi Təvəllüdü:  – 21.01.1951 Təhsili:  – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, tarix fakültəsi Elmi dərəcəsi:  – Tarix elmləri doktoru Elmi rütbəsi:  – Professor  Doktorluq dissertasiyasının

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

Veb-sayt    Anadan olduğu yer  Naxçıvan MR Şərur rayonunun Siyaqut kəndi  Təvəllüdü  22fevral1949  Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  AzərbaycanDövlətUniversiteti  Elmi dərəcəsi  Biologiyaelmləridoktoru  Elmi rütbəsi  Professor, AMEA-nınmüxbirüzvü  Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  ixtisas şifri                               ixtisasın adı  mövzunun adı    - 03.00.15;  06.01.05(indiki- 2409.01; 3103.04 )    -