Aylıq məlumatlar: Sentyabr 2017

AMEA Naxçıvan Bölməsində keçirilən interaktiv dərsi muxtar respublikanın 200 ümumtəhsil məktəbinin şagirdləri izləyib

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün yeni təhsil ilində ilk interaktiv açıq dərs keçilib. “Azərbaycan dilinin dünya dilləri içərisində yeri və tarixi inkişaf məsələləri” mövzusunda keçirilən dərsdə bölmənin

AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşları Türkiyə və İranda Baba Nemətullah Naxçıvaninin irsi ilə bağlı tədqiqatlar aparacaq

AMEA Naxçıvan Bölməsində təsəvvüf alimi Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığına həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev tarixən Şərqin ticarət, sənətkarlıq, elm və mədəniyyət mərkəzi olan Naxçıvanın görkəmli yetirmələri ilə də tanındığını deyib. Azərbaycanın təsəvvüf alimləri

“Qurani-Kərim”i təsəvvüf üslubunda şərh edən ilk alim naxçıvanlıdır

Osmanlı dövründə böyüyən və Nəqşibəndi təriqətinin böyük mütəfəkkirlərindən sayılan, hörmət və izzət sahibi İslam alimlərindən olan Baba Nemətullah Naxçıvani Şərqin gözəl diyarı Naxçıvanda anadan olub. Alimin həyatı haqqında çox az məlumat vardır. Qaynaqlarda onun Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin dövründə (1467-1478)

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elektron Kitabxanasında üç yeni kitabın təqdimatı olub

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Nəbatat bağının şöbə müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Teyyub Paşayevin “Zəfəranın Naxçıvan Muxtar Respublikasında introduksiyası”, həmin institutun direktor müavini, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru İsmayıl Məmmədovun “Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ev quşlarının koksidiləri” və institutun böyük

AMEA Naxçıvan Bölməsində “Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər” və “Naxçıvanda sənətkarlıq” adlı nəşrlərin təqdimatı olub

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Fərman Xəlilovun “Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər” adlı kitabının və bölmənin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sara Hacıyevanın “Naxçıvanda sənətkarlıq” monoqrafiyasının təqdimatı

AMEA Naxçıvan Bölməsində ekspedisiyaların yekununa həsr olunan tədbir keçirilib

AMEA Naxçıvan Bölməsində “Naxçıvanda arxeoloji araşdırmalar” adlı tədbirdə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev Naxçıvan Muxtar Respublika Sədrinin dəstəyi ilə 2006-cı ildən ərazidə aparılan geniş miqyaslı tədqiqatlardan bəhs edərək bildirib ki, bu il bölgənin müxtəlif ərazisində 2 beynəlxalq, 3 respublika əhəmiyyətli

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin iclasında bir sıra mühüm məsələlər müzakirə olunub

  AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. Bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev tədbiri giriş sözü ilə açaraq iştirakçıları gündəlikdəki məsələlərlə tanış edib. Tədbirdə bölmənin Bioresurslar İnstitutunun biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Akif Bayramovun “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xərçəngkimilər faunası”

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisində yayılan papaqlı göbələklərə dair yeni monoqrafiya

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun böyük elmi işçisi Həmidə Seyidovanın “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisində yayılan papaqlı göbələklər” adlı monoqrafiyası işıq üzü görüb. Monoqrafiya Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisində yayılan papaqlı göbələklərin taksonomik spektri, botaniki-coğrafi xüsusiyyətləri, nadir növlərin

Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyasından bəhs edən monoqrafiyası çapdan çıxıb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımovun və həmin İnstitutun Dilçilik şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zülfiyyə İsmayılın həmmüəllifi olduğu “Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və

AMEA Naxçıvan Bölməsində bir sıra nəşrlərin təqdimatı keçirilib

  AMEA Naxçıvan Bölməsində İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri Elxan Məmmədovun “Eynəli bəy Sultanov və folklor”, həmin şöbənin elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Çinarə Rzayevanın “Hüseyn Cavid və folklor”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Leyla Səfərovanın “Azərbaycanda