Aylıq məlumatlar: Aprel 2018

AMEA Naxçıvan Bölməsində iki monoqrafiyanın təqdimatı olub

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunundirektoru, AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyevin “Orxon-Yenisey yazılıabidələrində feilin təsriflənməyən formaları” və Dilçilik şöbəsinin aparıcı elmiişçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zülfiyyə İsmayılın “Naxçıvan dialektvə şivələrinin tədqiqi məsələləri” adlı monoqrafiyalarının təqdimatı olub.Tədbiri bölmənin

“Heydər Əliyev lektoriyаsı”nın 78-ci məşğələsi “Ümummilli liderHeydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının təbiəti” mövzusuna həsr edilib

AMEA Naxçıvan Bölməsində fəaliyyət göstərən “Heydər Əliyevlektoriyаsı”nda müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, ümummilli lider HeydərƏliyevin həyat və çоxşaxəli siyasi fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif mövzulardatədbirlər keçirilir. Lektoriyanın növbəti, sayca 78-ci məşğələsi “Ümummilli lider HeydərƏliyev və Azərbaycan Respublikasının təbiəti” mövzusuna həsr olunub. Tədbirdə

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilibAMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

İclası bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq iştirakçılarıgündəlikdəki məsələlərlə tanış edib. Akademik çıxışında “Naxçıvan: İslammədəniyyətinin paytaxtı” mövzusunda beynəlxalq konfransın hazırlıq işləri vətəşkilat komitəsinin yaradılması ilə bağlı iştirakçılara məlumat verib. Bölmə sədri daha sonra konfransın elmi istiqamətinin müəyyən edilməsi vəictimaiyyətə təqdim

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 112-ci ildönümünə həsr olunan elmi konfranskeçirilib

AMEA Naxçıvan Bölməsində Azərbaycan mətbuat tarixinin inkişafındamüstəsna rol oynayan “Molla Nəsrəddin” jurnalının ilk nömrəsinin çapdançıxmasının ildönümü ilə əlaqədar elmi konfrans keçirilib.Tədbiri bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq jurnalınınyaradıcısı, görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və fəaliyyindən, nəşrinmilli mətbuatımızın inkişafında yeri və

Naxçıvan təpə yaşayış yerinin arxeoloji tədqiqatlarına həsr olunan yeni nəşr

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən “Naxçıvan təpə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar” adlı kitab üç dildə (Azərbaycan, ingilis, rus) nəşr olunub. AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəb Quliyeva, Turan Həşimova, Kamran

“Xəbərlər” jurnalının bu ilə olan ilk sayı işıq üzü görüb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevin baş redaktorluğu ilə hazırlanan “Xəbərlər” jurnalının bu ilə olan ilk sayı işıq üzü görüb. İldə dörd dəfə çap olunan jurnalın yeni sayı İctimai və humanitar elmlər seriyasıdır. Nəşrin Tarix, Arxeologiya və etnoqrafiya, Azərbaycan

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna qədim çap kitabı və əlyazmalar daxil olub

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna Azərbaycan dilində ərəb əlifbası ilə çap olunan 9 ədəd yeni qədim çap kitabı və əlyazma daxil olub. Yeni əlyazmalar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən əldə olunaraq fonda hədiyyə edilib. Bu münasibətlə təşkil

Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və Qələm” romanına həsr olunan elmi konfrans keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Oxunması zəruri olan kitablar haqqında” 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamına əsasən AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu bölmənin Elektron kitabxanası ilə birgə tarixi romanların banisi Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və Qələm”

“Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı və Naxçıvan” mövzusunda interaktiv dərs keçirilib

IMG_9074

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədri cənab Vasif Talıbovun 31 Yanvar 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq AMEA Naxçıvan Bölməsi ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil

“Mədəni bitkilərin mənşəyi” adlı dərslik işıq üzü görüb

Azərbaycan dilində tərtib olunan “Mədəni bitkilərin mənşəyi” adlı dərslik mədəni bitkilərin botaniki-coğrafi xüsusiyyətləri, nadir növləri, mənşəyi, yayılma arenası, kimyəvi tərkibi, əhəmiyyəti, sistematikası, çoxnövçülük mərkəzləri və onların mühafizəsi haqqında məlumatları özündə əks etdirir. Yeni nəşr mədəni bitkilərin yayılma mərkəzlərinə dair əsas