Aylıq məlumatlar: November 2019

“SABAHIN TƏDQİQATÇILARI” LAYİHƏSİNİN TƏQDİMATI KEÇİRİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsinin təqdimatı keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev təhsilə göstərilən dövlət qayğısından bəhs etmiş, “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsini şagirdlərin elmə

TƏBİİ EHTİYATLAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINDA SƏFƏRDƏ OLUB

AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun dörd əməkdaşı – Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Tofiq Əliyev, institutun elmi-katibi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əhməd Qarayev, Fiziki tədqiqatlar laboratoriyasının müdiri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Hüseynəliyev və baş

“NAXÇIVANIN MUXTARİYYƏTİ TARİXDƏ VƏ GÜNÜMÜZDƏ” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib. Konfrans Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq etdiyi “Naxçıvan Muxtar

“NAXÇIVAN ABİDƏLƏRİNDƏ YAŞAYAN QƏDİM TARİXİMİZ” MÖVZUSUNDA AÇIQ DƏRS KEÇİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Аrхeоlоgiyа və Etnоqrаfiyа muzeyində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix ixtisasının II kurs tələbələrinə açıq dərs keçilib. İlk öncə bölmənin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli çıxış edərək bildirib ki, AMEA Naxçıvan Bölməsi fəaliyyətə

TƏLƏBƏLƏRƏ PRAKTİKİ MƏŞĞƏLƏ KEÇİRİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunda Naxçıvan Dövlət Universitetinin hamiliyə götürülən Fizika ixtisasının I və II kurs tələbələri üçün startap layihəsi çərçivəsində “Hidrotermal üsulla CdTe birləşməsinin alınması” mövzusunda praktiki məşğələ keçilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta

NAXÇIVAN ELMİ, ƏDƏBİ VƏ MƏDƏNİ MÜHİTİ: TƏDQİQLƏR kitabının təqdimatı keçirilib

AMEA Naxçıvan Bölməsində Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilovun hazırladığı “Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər” kitabının ikinci hissəsinin təqdimatı keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev bildirib ki, Naxçıvan

AMEA NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ GENİŞLƏNİR

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitunun direktoru, professor Əbülfəz Quliyev Şərqi Avropanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Şimali Makedoniya Respublikasının paytaxtı Üsküp şəhərindəki beynəlxalq “Vision” universitetində elmi ezamiyyətdə olub. Əməkdaşımız Avropada ilk türk universiteti olan bu təhsil müəssisəsində

BAYRAQ GÜNÜ İLƏ BAĞLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

Dövlət Bayrağı Muzeyində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin təşkilatçılığı ilə “Üçrəngli bayrağımızın əbədi qayıdış günü” mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev bildirib ki, bayraq hər bir müstəqil dövlətin qürur mənbəyidir. Buna görədir

BÖLMƏMİZİN ƏMƏKDAŞI BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİB

Müasir beynəlxalq vəziyyət Türk xalqları arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə əlverişli zəmin yaratmışdır. Bu kontekstdə türk dünyası  dialekt və şivələrinin daha geniş miqyasda tədqiqi də günümüzün reallığına çevirilmiş, aktuallıq qazanmışdır. Belə ki son 20 ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin ev sahibliyi və təşkilatçılığı

“NAXÇIVANDA TUNC DÖVRÜ” MÖVZUSUNDA İNTERAKTİV AÇIQ DƏRS KEÇİRİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün interaktiv açıq dərs keçirilib. Bölmənin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Antik və orta əsrlər arxeologiyası şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent