Günlük məlumatlar: November 19, 2019

TƏLƏBƏLƏRƏ PRAKTİKİ MƏŞĞƏLƏ KEÇİRİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunda Naxçıvan Dövlət Universitetinin hamiliyə götürülən Fizika ixtisasının I və II kurs tələbələri üçün startap layihəsi çərçivəsində “Hidrotermal üsulla CdTe birləşməsinin alınması” mövzusunda praktiki məşğələ keçilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta