Günlük məlumatlar: November 20, 2019

“NAXÇIVAN ABİDƏLƏRİNDƏ YAŞAYAN QƏDİM TARİXİMİZ” MÖVZUSUNDA AÇIQ DƏRS KEÇİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Аrхeоlоgiyа və Etnоqrаfiyа muzeyində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix ixtisasının II kurs tələbələrinə açıq dərs keçilib. İlk öncə bölmənin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli çıxış edərək bildirib ki, AMEA Naxçıvan Bölməsi fəaliyyətə