Günlük məlumatlar: January 8, 2020

NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN ƏLYAZMALAR FONDUNUN 15 İLLİK FƏALİYYƏTİNİ İŞIQLANDIRAN KİTAB ÇAP OLUNUB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilovun “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu” kitabı nəşr olunub. Bölmənin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə çap olunan kitabda əlyazmaların toplanılması, sistemləşdirilməsi, kataloqlaşdırılması, qorunması, tədqiqi, nəşri və təbliği

“İRS-HERITAGE” JURNALINDA NAXÇIVANIN MUXTARİYYƏTİ İLƏ BAĞLI MƏQALƏ DƏRC OLUNUB

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevin “Naxçıvanın muxtariyyətləşməsi” adlı məqaləsi ingilis dilində “İRS-Heritage” beynəlxalq jurnalının növbəti sayında işıq üzü görüb. Məqalədə ХХ yüzilliyin 20-ci illərində Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin təşkili, yeni quruluşun formalaşdırılmasında Nахçıvаnın yeri və rolu, XI Qızıl ordunun