Günlük məlumatlar: January 9, 2020

NAXÇIVAN BÖLMƏSİNDƏ 2020-Cİ İLDƏ QARŞIDA DURAN VƏZİFƏLƏR MÜZAKİRƏ EDİLİB

AMEA-nın Naхçıvan Bölməsində 2019-cu ilin yekunları və 2020-ci ildə qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2019-cu ildə əldə olunmuş uğurlu nailiyyətlərdən söz açıb. Ölkəmizdə