Günlük məlumatlar: February 7, 2020

“NAXÇIVANIN MUXTARİYYƏTİ TARİXİ NAİLİYYƏTDİR” MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS KEÇİRİLİB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 96-cı ildönümü münasibətilə “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir” mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Konfransı giriş sözü ilə açan bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev Аzərbаycаnın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının mürəkkəb