Günlük məlumatlar: February 20, 2020

AMEA NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN ƏMƏKDAŞLARI LIV BEYNƏLXALQ “TEXNOKONQRES” ELMİ KONFRANSINDA DİPLOMLA TƏLTİF OLUNUBLAR

AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşları Rusiya Federasiyasının Kemerovo şəhərində keçirilən LIV Beynəlxalq “Texnokonqres” elmi konfransında diplomla təltif olunublar. Bölmənin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun əməkdaşları kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fizzə Məmmədova, Rafiq Quliyev, Nazilə Mahmudova və Leyla İbrahimovanın “Naxçıvan Muxtar Respublikasının kəhriz

“NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA PETROFİL BİTKİLİYİNİN TƏDQİQİ” MÖVZUSUNDA ELMİ-PRAKTİK SEMİNAR KEÇİRİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda Startap layihəsi çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Biologiya” ixtisası üzrə I və II kurs tələbələrinin iştirakı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında petrofil bitkiliyinin tədqiqi” mövzusunda elmi-praktik seminar keçirilib. Tədbirdə institutun Bitki sistematikası şöbəsinin müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə

NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN ƏMƏKDAŞLARI MONİTORİNQLƏRDƏ İŞTİRAK EDƏCƏKLƏR

AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Şurası tərəfindən muxtar respublikada fəaliyyət göstərən teleradio yayımçılarının ədəbi dil normalarına riayət etməsi sahəsində 2020-ci ildə aparılacaq monitorinqlərin layihəsi müzakirə edilib. Əvvəlcə bölmənin İncəsənət, Dil və