Günlük məlumatlar: February 26, 2020

“PROFESSOR YUSİF SEYİDOVUN ELMİ İRSİNDƏ YAZIÇI VƏ DİL MƏSƏLƏLƏRİ”NƏ DAİR KİTAB NƏŞR OLUNUB

AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aliyə Əbülfəzqızının birgə ərsəyə gətirdiyi “Professor Yusif Seyidovun elmi irsində yazıçı və dil məsələləri” (XX əsrədək) adlı I kitab “Əcəmi” Nəşriyyat – Poliqrafiya Birliyində işıq üzü görüb. AMEA Naxçıvan Bölməsi