Günlük məlumatlar: February 27, 2020

FOLKLORŞÜNASLIQ ELMİNİN MÜASİR NAİLİYYƏTLƏRİNİ ƏKS ETDİRƏN KİTAB ÇAP OLUNUB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən “Folklorşünaslıq şöbəsinin 2003-2019-cu illər üzrə elmi nəticələrinin biblioqrafik göstəriciləri” kitabı işıq üzü görüb. Nəşrin tərtibçisi və “Ön söz”ün müəllifi şöbənin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elxan Məmmədovdur. Kitabda 2003-cü ildən