Günlük məlumatlar: February 28, 2020

NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN ƏLYAZMALAR FONDU ZƏNGİNLƏŞDİRİLİR

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilovun şəxsi kitabxanasından fonda hədiyyə etdiyi əlyazma və çap kitablarının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Fərman Xəlilov Əlyazmalar Fondunun zənginləşdirilməsinin daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını deyib. Bildirib ki, rəhbərlik etdiyi

AMEA NAXÇIVAN BÖLMƏSİNDƏ “NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA ELMİN İNKİŞAFI: MƏRHƏLƏLƏR, UĞURLAR, VƏZİFƏLƏR”

MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏK

2020-ci ilin mart ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaradılmasının 75 illiyi tamam olur. Yubileylə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 7 fevral 2020-ci il tarixli qərar qəbul etmişdir. Həmin qərarın icrasını və AMEA-nın 75 illik yubileyinin Naxçıvanda qeyd edilməsini