Aylıq məlumatlar: March 2020

“NAXÇIVANIN DÜNYA ƏHƏMİYYƏTLİ ABİDƏLƏRİ” ADLI LAYİHƏ UĞURLA BAŞA ÇATIB

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən “Naxçıvanın dünya əhəmiyyətli abidələri” adlı layihə uğurla başa çatıb. Bölmənin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Arxeoloji xidmət şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə

LAYİHƏDƏ YENİ BİR UĞURA İMZA ATILIB

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsinin iştirakçıları növbəti uğura imza atıb! 17 mart 2020-ci il tarixdə Rusiyanın Penza şəhərində “Elm və təhsil Beynəlxalq elmi əməkdaşlıq mərkəzi”ndə keçirilən “Müasir gənclərin elmi

MÜXTƏLİF BİTKİ SORTLARI ÜZƏRİNDƏ TƏDQİQATLAR APARILIR

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Dənli, taxıl, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyasında muxtar respublikası şəraitində yumşaq buğda, bərk buğda, arpa, ətirli tütün, yonca və soya bitkilərinin müxtəlif sortları üzərində tədqiqat işləri aparılır. Tədqiqatlarda əsas məqsəd yeni sortların biotik və abiotik

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoturizmin inkişaf perspektivləri” kitabı nəşr olunub

AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun “Hidrogeologiya və mineral sular” laboratoriyasının rəhbəri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fizzə Məmmədova və “İqtisadiyyat” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Məhəmməd Süleymanovun Almaniyada yenicə nəşr olunmuş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoturizmin inkişaf perspektivləri” adlı kitabı “Lambert”

LAYİHƏ UĞURLA DAVAM ETDİRİLİR

AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin ilə birgə həyata keçirdiyi “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsi davam etdirilir. Bölmənin Bioresurslar İnstitutunun Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasının rəhbəri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Ələkbərovun rəhbərliyi ilə Naxçıvan şəhər 15 saylı məktəbin IX

“YENİ DÜNYA NİZAMI VƏ ONUN MAHİYYƏTİ” kitabı çap olunub

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Emin Şıxəliyevin “Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti” kitabı işıq üzü görüb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 30 yanvar 2020-ci il tarixli qərarı

“AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI – 75” ADLI SƏRGİ TƏŞKİL OLUNUB

2020-ci ilin mart ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaradılmasının 75 ili tamam olur. AMEA-nın 75 illik yubileyi ilə əlaqədar AMEA Naxçıvan Bölməsində qəbul edilən “Tədbirlər planı”na müvafiq olaraq Bölmənin Elmi Kitabxanasında “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası – 75” adlı sərgi təşkil

“KORONAVİRUS VƏ ONDAN QORUNMA YOLLARI” mövzusunda elmi məruzə dinlənilib

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. İclası bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq akademiyanın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevin “Koronavirusla bağlı AMEA-da profilaktik tədbirlər haqqında” 11 mart 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə bağlı məlumat verib. O, dünyada pandemiyaya çevrilən

“ELMİ ƏSƏRLƏR” JURNALININ BU İLƏ OLAN İLK SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin ildə dörd dəfə çap olunan “Elmi əsərlər” jurnalının bu ilə olan ilk sayı işıq üzü görüb. İctimai və humanitar elmlər seriyasını əhatə edən nəşrdə Tarix və siyasət, Arxeologiya və Etnoqrafiya, Azərbaycan dili, Ədəbiyyat və Folklor, İncəsənət, İqtisadiyyat

NAXÇIVANDA 1000-DƏN ARTIQ PAPAQLI GÖBƏLƏK NÜMUNƏSİ TOPLANILIB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Bitki sistematikası şöbəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı papaqlı göbələklərinin növ tərkibi, ekoloji xüsusiyyətləri, qurşaqlar üzrə yayılma qanunauyğunluqları sistemli şəkildə öyrənilir. 2006-cı ildən başlayaraq bu istiqamətdə tədqiqat aparan şöbənin böyük elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent