Günlük məlumatlar: March 12, 2020

BATABAT ASTROFİZİKA RƏSƏDXANASINDA PARLAQ ULDUZLARIN BİRGƏ MÜŞAHİDƏSİ VƏ TƏDQİQATI APARILACAQ

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanasında Günəş sisteminin cisimləri ilə yanaşı parlaq ulduzlarının müşahidəsi və tədqiqatı da həyata keçirilir. Rəsədxanada ulduzların tədqiqatı sahəsində AMEA-nın Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının əməkdaşları ilə birgə cari ilin yay-payız mövsümündə geniş şəkildə müşahidələrin