Günlük məlumatlar: March 13, 2020

TÜRKOLOQ ALİMİN BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİSİ NƏŞR OLUNUB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyevin 70 illik yubileyi ərəfəsində biblioqrafik göstəricisi işıq üzü görüb. Bölmənin Rəyasət Heyətinin 21 fevral 2020-ci il tarixli qərarı ilə çapa tövsiyə olunan kitabın elmi redaktoru akademik