Günlük məlumatlar: March 19, 2020

NAXÇIVANIN ETNİK VƏ SİYASİ TARİXİ:

ERMƏNİ UYDURMALARI VƏ TARİXİ HƏQİQƏTLƏR

Naxçıvan diyarının əlverişli təbii-coğrafi şəraiti qədim daş dövründən insanların burada məskən salmasına şərait yaratmışdır. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı Sabir-Dizə (Ordubad rayonu), Şahtaxtı (Kəngərli rayonu) və Ovçulartəpəsi (Şərur rayonu) yaşayış yerlərində Daş dövrünə aid əldə edilmiş maddi-mədəniyyət nümunələri Naxçıvanda qədim insanların milyon