Günlük məlumatlar: April 3, 2020

XEYLİ SAYDA ARXİV MATERİALI TƏDQİQATA CƏLB EDİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Yeni və ən yeni tarix şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Musa Quliyev tərəfindən xeyli sayda arxiv sənədləri tədqiqata cəlb edilib. Sənədlər arasında III Kalbalı xan Naxçıvanski-Kəngərlinin 1918-1920-ci illərdə

NAXÇIVANLI ALİMİN MƏQALƏSİ ABŞ-DA NƏŞR EDİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Meyvə, tərəvəz və üzümçülük laboratoriyasının rəhbəri, aqrar elmləri doktoru, dosent Varis Quliyevin “Poliploid üzüm formalarının tədqiqi” adlı məqaləsi ABŞ-da nəşr olunan Cytology və Histology beynəlxalq indeksli jurnalda dərc edilib.Naxçıvanlı alimin məqaləsi ABŞ-da nəşr olunan beynəlxalq