Aylıq məlumatlar: June 2020

YUNESKO səviyyəli “İlandağ” geoparkının yaradılması və onun Qlobal Geoparklar Sisteminə və Ümumdünya İrsi siyahısına salınması ilə bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsində yaradılmış işçi qrupunun növbəti onlayn iclası keçirilmişdir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə ünvanladığı 17 dekabr 2018-ci il tarixli məktubda YUNESKO səviyyəli “İlandağ” geoparkının yaradılması və onun Qlobal Geoparklar Sisteminə və Ümumdünya İrsi siyahısana salınmasına göstərilən müsbət münasibətə görə minnətdarlıq edilmişdir. Naxçıvan

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN STRUKTURU VƏ ŞTAT CƏDVƏLLƏRİNDƏ BİR SIRA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMİŞDİR

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin xüsusi diqqət və qayğısı ilə muxtar respublikada bütün sahələrdə olduğu kimi, elm sahəsində də nəzərəçarpacaq inkişaf diqqəti cəlb edir. Elmə göstərilən dövlət qayğısının məntiqi davamı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Milli Elmlər

SEOLİTDƏN BƏHS EDƏN MƏQALƏ ABŞ-DA NƏŞR OLUNUB

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Sorbsiya prosesləri laboratoriyasının rəhbəri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Günel Məmmədovanın “Naxçıvanın təbii mineralı əsasında fojazit tipli seolitin sintezi və tədqiqi” adlı məqaləsi ABŞ-ın nüfuzlu “Şüşə və keramika” (Glass and Ceramics) jurnalında dərc olunub.