Günlük məlumatlar: June 5, 2020

Arxeologiya elmimizin görkəmli nümayəndəsi Vəli Baxşəliyevin 65 yaşı tamam olur

Bu gün tanınmış arxeoloq alim, Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Qədim dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyevin 65 yaşı tamam olur. Vəli Baxşəli oğlu Baxşəliyev 1955-ci il iyun ayının 5-də Babək (indiki Kəngərli) rayonunun Böyükdüz