Aylıq məlumatlar: July 2020

“Əli Səbri Qasımov: ömür yolu və yaradıcılığı” adlı monoqrafiyanın onlayn təqdimatı keçirilib

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində Əməkdar elm xadimi, professor Hüseyn Həşimlinin “Əli Səbri Qasımov: ömür yolu və yaradıcılığı” adlı monoqrafiyasının onlayn təqdimatı keçirilib. Tədbiri İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev açaraq görkəmli alim Hüseyn Həşimlinin həyat və

Naxçıvan Bölməsində “Ərəbdilli əlyazma və çap kitablarının kataloqu” çapa hazırlanır

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda “Ərəbdilli əlyazma və çap kitablarının kataloqu”nun nəşri ilə bağlı iclas keçirilib. Fondun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilov bu elmi müəssisədə saxlanılan ərəbdilli əlyazma və çap kitabları, onların müəllifi, katibi və naşirləri haqqında ətraflı

Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanasında virtual sərgi açılıb

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanasında cari ilin birinci yarısında bölmənin tərkibindəki elmi qurumlarda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini əks etdirən nəşrlərdən ibarət virtual sərgi təşkil olunub. Sərgidə “Naxçıvanın Eneolit dövrü abidələri”, “Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşlarının elmi əsərlərinin biblioqrafik göstəricisi 2019”, “Dilçi-türkoloq alim

“Müasir teleskoplar və astronomik müşahidələrin perspektivləri” mövzusunda onlayn seminar keçirilib

    AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanasında “Müasir teleskoplar və astronomik müşahidələrin perspektivləri” mövzusunda onlayn seminar keçirilib. Tədbirdə rəsədxananın direktoru, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qulu Həziyev astronomik müşahidələrin elmdə və cəmiyyətdə əhəmiyyətindən danışıb. O, qeyd edib ki, qədim zamanlardan

“Mənim Naxçıvana qayıdışım taleyin işi imiş” mövzusunda onlayn konfrans keçirilib

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu və “Naxçıvan” Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Mənim Naxçıvana qayıdışım taleyin işi imiş” mövzusunda onlayn konfrans keçirilib. Konfransı bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq qüdrətli dövlət xadimi, dünya şöhrətli tarixi şəxsiyyət Heydər

Ulu daş salnaməyə böyük sevgi

İri və inamlı addımlarla irəliləməsi heç vaxt səngiməyənAzərbaycanın sosial-mədəni həyatı yaşadığımız 2020-ci ildə də əlamətdar hadisələrlə zəngin olmuşdur. Onlardan biri Türk-oğuz dünyasının keşməkeşli çağlarını yaşadan və əks etdirən misilsiz Gəmiqayanın daş salnaməsi haqqında möhtəşəm yeni əsərin – ən dolğun kitabın

Great love for the great stone chronicle

The socio-cultural life of Azerbaijan, which has never slowed down, has been rich with significant events in 2020. One of them is the publication of a magnificent new work – the most comprehensive book – about the stone chronicle of

Большая любовь к великой каменной летописи

Социально-культурная жизнь Азербайджана, которая никогда не прерывалась крупными и уверенными шагами, была насыщена знаменательными событиями в 2020 году. Одним из них является издание великолепного нового произведения-самой содержательной книги о каменной летописи уникального Гемикая, пережившего и отразившего бурные времена тюрко-огузского мира.

“Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti” kitabının onlayn təqdimatı olub

AMEA Naxçıvan Bölməsində Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Emin Şıxəliyevin “Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti” monoqrafiyasının onlayn təqdimatı keçirilib. Tədbiri bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq son dövrlərdə “Yeni Dünya

Naxçıvan Bölməsində Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin
“Baş” romanının onlayn müzakirəsi keçirilib

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutu bölmənin Elmi Kitabxana ilə birgə oxunması zəruri olan kitablar siyahısına daxil olan Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Baş” romanının onlayn müzakirəsini keçirib. Tədbirdə institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi