Günlük məlumatlar: July 7, 2020

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin
Kitabxanasının vakant biblioqraf və kitabxanaçı vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair
MÜSAHİBƏ PROQRAMI

AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 10]. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5]. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]: Bölmənin fəaliyyətinin təşkili; Bölmənin vəzifələri; Bölmənin funksiyaları; Bölmənin hüquqları; Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri; Bölmənin strukturuna daxil

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin
Elm və təhsil şöbəsi vakant mütəxəssis vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair
MÜSAHİBƏ PROQRAMI

AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 11]. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5]. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]: Bölmənin fəaliyyətinin təşkili; Bölmənin vəzifələri; Bölmənin funksiyaları; Bölmənin hüquqları; Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri; Bölmənin strukturuna daxil