Günlük məlumatlar: July 8, 2020

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin
Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Coğrafiya şöbəsinin vakant
böyük laborant vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair
MÜSAHİBƏ PROQRAMI

Azərbaycan Respublikası, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində təsir edən hava kütlələri və onların xüsusiyyətləri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral suları, onların tipləri və balneoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının landşaft qursaqları. Azərbaycan Respublikasının iri su anbarları, onların məqsədi və ekocoğrafi xüsusiyyətləri.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin
İnzibati-təsərrüfat şöbəsinin vakant Aparıcı mütəxəssis və mütəxəssis vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair
MÜSAHİBƏ PROQRAMI

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi haqqında Əsasnamə AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə: Bölmənin strukturu və fəaliyyətinin təşkili. Məqsəd və vəzifələri. Funksiyaları, hüquqları, fəaliyyət istiqamətləri və strukturuna daxil olan qurumlar. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu üzrə: Dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına