Naxçıvan Muxtar Respublikasının (HYMENOPTERA, APOIDEA) Arıkimiləri. – Məhərrəmov Mahir Musa oğlu

Soy adı, atasının adı Məhərrəmov Mahir Musa oğlu
Disertasiyanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikasının (HYMENOPTERA, APOIDEA) Arıkimiləri
Sahə Entomologiya
Elmi dərəcə Elmləri namizədi
İxtisasın  kodu və adı 03.00.09- Entomogiya
Disertasiya şurası D. 01.071
Aparıcı təşkilat Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti
Müdafiənin keçirildiyi yer AMEA Zoologiya İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix 30-oktyabr -2009, 14:00
Elmi rəhbər biologiya elmləri namizədi X.Ə. Əliyev
Rəsmi opponentlər biologiya elmləri doktoru Z. M. Məmmədov

biologiya elmləri namizədi M.Q.Əliyeva