Naxçıvan Muxtar Respublikasının şibyə florası. – Paşayev Teyyub Yusif oğlu

Soy adı, atasının adı Paşayev Teyyub Yusif oğlu
Disertasiyanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikasının şibyə florası
Sahə Biologiya
Elmi dərəcə Elmlər namizədi
İxtisasın  kodu və adı 03.00.05- Botanika
Disertasiya şurası D.01.061
Aparıcı təşkilat AKTA –nın Botanika və bitki fizologiyası kafedrası
Müdafiənin keçirildiyi yer AMEA Botanika İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix     05-dekabr-2008, 14:30
Elmi rəhbər biologiya elmləri doktoru, professor V.S. Novruzov
Rəsmi opponentlər biologiya elmləri doktoru, professor A.M.Əsgərov

biologiya elmləri namizədi S.M. Alverdiyeva