Naxçıvan Muxtar Respublikasının az yayılmış qiymətli üzüm sortlarının biomofoloji və texnoloji-təsərrüfaxüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. – Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu

Soy adı, atasının adı Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu
Disertasiyanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikasının az yayılmış qiymətli üzüm sortlarının biomofoloji və texnoloji-təsərrüfaxüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
Sahə Kənd təsərrüfatı
Elmi dərəcə Elmlər namizədi
İxtisasın  kodu və adı 06.01.09- Bitkiçilik
Disertasiya şurası N.04.012
Aparıcı təşkilat Azərbaycan Kənd Təsərüfatı Akademiyasının Seleksiya,Toxumçuluq və Bitkiçilik kafedrası
Müdafiənin keçirildiyi yer Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəz-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix     13-noyabr-2008,  10:00
Elmi rəhbər AMEA-nin müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru M.R.Qurbanovkənd təsərüfatı elmləri doktoru M.V.Amanov
Rəsmi opponentlər kənd təsərüfatı elmləri doktoru, professor F.A.Quliyev

kənd təsərüfatı elmləri namizədi R.Ə. Qasımov