Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mamırkimilərin tədqiqi. – Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu

Soy adı, atasının adı Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu
Disertasiyanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mamırkimilərin tədqiqi
Sahə Biologiya
Elmi dərəcə Elmlər namizədi
İxtisasın  kodu və adı 03.00.05-Botanika
Disertasiya şurası D.01.061
Aparıcı təşkilat Bakl Dövlət Universitet Botanika kafedrası
Müdafiənin keçirildiyi yer Azərbaycan MEA Botanika İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix     29-Fevral-2008,  14:30
Elmi rəhbər biologiya elmləri doktoru, professor V.S.Novruzov
Rəsmi opponentlər biologiya elmləri doktoru, professor A.M.Əsgərov

biologiya elmləri namizədi E.A.Baryakina