Naxçıvan su anbarinin Zoobentosu. – Bayramov Akif Bayram oğlu

Soy adı, atasının adı Bayramov Akif Bayram oğlu
Disertasiyanın adı Naxçıvan su anbarinin Zoobentosu
Sahə Biologiya
Elmi dərəcə Elmlər namizədi
İxtisasın  kodu və adı 03.00.08-Zoologiya
Disertasiya şurası D.01.071
Aparıcı təşkilat Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təcərrüfatı İnstitutu,balıqların yem bazasını öyrənən laboratoriya
Müdafiənin keçirildiyi yer Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix     04-Yanvar-2008,  14:00
Elmi rəhbər Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru, professor Ə.H.Qasımov

biologiya elmləri namizədi A.R.Əliyev

Rəsmi opponentlər biologiya elmləri doktoru, professor F.Q.Ağamalıyev

biologiya elmləri namizədi M.M.Seyid-Rzayev