Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrinin dövrü dəyişmələri. – Həziyev Qulu Əhməd oğlu

Soy adı, atasının adı Həziyev Qulu Əhməd oğlu
Disertasiyanın adı Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrinin dövrü dəyişmələri
Sahə Fizika-riyaziyat
Elmi dərəcə Elmlər namizədi
İxtisasın  kodu və adı 01.03.02-Astrofizika, radioastronomiya
Disertasiya şurası D.02.012
Aparıcı təşkilat Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti
Müdafiənin keçirildiyi yer Bakı Dövlət Universiteti
Müdafiənin keçirildiyi tarix     27-Yanvar-2007,  12:00
Elmi rəhbər fizika-riyaziyat elmləri doktoru, professor V.N.Obridko,

fizika-riyaziyat elmləri namizədi,dossent E.S.Babayev

Rəsmi opponentlər fizika-riyaziyat elmləri doktoru, professor C.M.Quluzadə

fizika-riyaziyat elmləri namizədi B.A.Quluzadə