Arsen və sürmənin oksid, sulfid, selenidlərinin və bir sıratiobirləşmələrinin yeni alınma metodlarının işlənməsi. – Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu

Soy adı, atasının adı Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu
Disertasiyanın adı Arsen və sürmənin oksid, sulfid, selenidlərinin və bir sıratiobirləşmələrinin yeni alınma metodlarının işlənməsi
Sahə Kimya
Elmi dərəcə Elmlər doktoru
İxtisasın  kodu və adı 02.00.01- Qeyri-üzvi kimya
Disertasiya şurası D.01.021
Aparıcı təşkilat Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Müdafiənin keçirildiyi yer Azərbaycan MEA Kimya Problemləri İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix     23-Sentyabr-2005, 10:00
Elmi rəhbər Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü, kimya elmləri doktoru, professor M.Ə.Məmmədyarov,

kimya elmləri doktoru, professor Ə.N.Nuriyev 

Rəsmi opponentlər Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor M.M.Əhmədov

kimya elmləri doktoru, professor Ə.N.Qurbanov

kimya elmləri doktoru, professor Y.Ə.Yusifov