Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr(Naxçıvan materialları əsasında tarix-etnoqrafik araşdırma). – Qədirzadə Hacı Qadir Ibrahim oğlu

Soy adı, atasının adı Qədirzadə Hacı Qadir Ibrahim oğlu
Disertasiyanın adı Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr(Naxçıvan materialları əsasında tarix-etnoqrafik araşdırma)
Sahə Tarix
Elmi dərəcə Elmlər doktoru
İxtisasın  kodu və adı 07.00.07-Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya
Disertasiya şurası N.02.121
Aparıcı təşkilat Azərbaycan MEA Azərbaycan Tarixi muzeyi
Müdafiənin keçirildiyi yer Naxçıvan Dövlət Universitet
Müdafiənin keçirildiyi tarix     04-Dekabr-2004,  11:00
Elmi rəhbər
Rəsmi opponentlər Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü, tarix elmləri doktoru T.Ə.Bünyadov

tarix elmləri doktoru Q.Ə.Əliyev

tarix elmləri doktoru A.Q.Seyidov