Naxçıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər. – Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu

Soy adı, atasının adı Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu
Disertasiyanın adı Naxçıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər
Sahə Tarix
Elmi dərəcə Elmlər doktoru
İxtisasın  kodu və adı 07.00.02- Vətən tarixi
Disertasiya şurası N.02.121
Aparıcı təşkilat Bakl Dövlət Universitet
Müdafiənin keçirildiyi yer Naxçıvan Dövlət Universitet
Müdafiənin keçirildiyi tarix     25-Sentyabr-2004,  11:00
Elmi rəhbər Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoruM.S.Nemət
Rəsmi opponentlər tarix elmləri doktoru, professor V.Z.Piriyev

tarix elmləri doktoru, professor B.M.Abdullayev

tarix elmləri doktoru, professor H.H.Sadıqov