RƏYASƏT HEYƏTİ

Rəyasət Heyətinin üzvləri:
Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev
Akademik Tariyel Hüseynəli oğlu Talıbov
Müxbir üzv FəxrəddinYəhya oğlu Səfərli
Müxbir üzv Əbülfəz Aman oğlu Quliyev
Müxbir üzv Əliəddin Dəyyan oğlu Abbasov
Müxbir üzv Vəli Baxşəli oğlu Baxşəliyev
Müxbir üzv Saleh Heydər oğlu Məhərrəmov
Müxbir üzv Tofiq Abbasəli oğlu Əliyev

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri: Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev
Xidməti tel:(+994 36)544 65 80
Mobil tel:(+994 50)211 76 58
Faks:(+994 36)545 46 22
E-poçt: ismayil_haciyev@yahoo.com

Bölmənin elmi katibləri:
Əkrəm Rüfət oğlu Hüseynzadə
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel:(+994 36)545 16 80
Mobil tel:(+994 55)346 05 66
E-poçt: ekrem.h@mail.ru
Rəşad Əli oğlu Zülfüqarov
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Xidməti tel: (+994 36)544 09 64
Mobil tel:(+994 60)320 12 48
E-poçt: zulfuqarov_1981@mail.ru

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri:
Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Bioresurslar İnstitutu
Əlyazmalar Fondu
Batabat Astrofizika Rəsədxanası

Bölmənin tərkibində olan təşkilatlar:
Mərkəzi Elektron Kitabxana
“Tusi”nəşriyyatı
Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyi
Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
Distant Təhsil Mərkəzi

Köməkçi heyət:
Adıgözəlova Türkanə Eldar qızı
Xidmət tel (994 36)545 68 08
İbrahimova Jalə Tələt qızı
Xidmət tel (994 36)545 31 07

Şöbələr:

Elmi-təşkilat şöbəsi
Şöbənin rəisi: Orxan Rza oğlu Bağırov
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel: (+994 36)545 34 96
Mobil tel: (+994 50)564 04 24
E-poçt: orxan_bagirov@mail.ru

Maliyyə-uçot və hesabat şöbəsi
Şöbənin rəisi: Hənifə Məmməd oğlu Hənifəyev
Xidməti tel: (+994 36)544 65 99
Mobil tel: (+994 50)305 22 23

Təhsil və Kadrlar şöbəsi
Şöbənin rəisi: Filurə Rəhman qızı Sadıqova
Xidmət tel: (+994 36)544 65 97
Mobil tel: (+994 50)649 81 72
E-poçt: floraaa70@mail.ru

Ümumi şöbə
Şöbənin müdiri: Rəfiqə Vəli qızı Abdullayeva
Xidməti tel: (994 36)545 57 10

İnformasiya şöbəsi
Türkanə Əli qızı Bəylərli
Aparıcı mütəxəssis
Xidməti tel: (+994 36)545 67 45
E-poçt: turkane.beylerli@mail.ru

Mərkəzi Elmi Arxiv
Arxiv müdiri: Rəna İsmayıl qızı Məmmədova
Xidməti tel: (+994 36)544 69 95