Rəyasət heyəti

Rəyasət Heyətinin üzvləri
Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev
Akademik Tariyel Hüseynəli oğlu Talıbov
Müxbir üzv FəxrəddinYəhya oğlu Səfərli
Müxbir üzv Əbülfəz Aman oğlu Quliyev
Müxbir üzv Əliəddin Dəyyan oğlu Abbasov
Müxbir üzv Vəli Baxşəli oğlu Baxşəliyev
Müxbir üzvSaleh Heydər oğlu Məhərrəmov
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

Xidməti tel
Mobil tel
Faks
Elektron poçtu (+994 36) 544-65-80
(+994 50) 211-76-58
(+994 36) 545-46-22
ismayil_haciyev@yahoo.com

Bölmənin elmi katibləri

Xidmət tel
Mob tel
Elektron poçtu Əkrəm Rüfət oğlu Hüseynzadə
(+994 36)545-16-80
(+99455) 346-05-66
ekrem.h@mail.ru

Xidmət tel
Mob tel
Elektron poçtu Rəşad Əli oğlu Zülfüqarov
(+994 36) 545-16-80
(+994060) 320-12-48

zulfuqarov_1981@mail.ru
Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri
Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Bioresurslar İnstitutu
Əlyazmalar Fondu
Batabat Astrofizika Rəsədxanası

Bölmənin tərkibində olan təşkilatlar Mərkəzi Elektron Kitabxana
“Tusi”nəşriyyatı
Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyi
Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
Distant Təhsil Mərkəzi
Köməkçi heyət: Adıgözəlova Türkanə Eldar qızı.Vəzifəsi: Baş mütəxəssis
Xidmət tel (994 36) 545-68-08

İbrahimova Jalə Tələt qızı.Vəzifəsi: Baş mütəxəssis
Xidmət tel (994 36) 545-31-07
Şöbələr Elmi-təşkilat şöbəsi
Şöbənin rəisi Bağırov Orxan Rza oğlu
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel (+994 36) 545-34-96
Mobil tel (+994 50) 564-04-24
Elektron poçtu orxan_bagirov@mail.ru

Maliyyə-uçot və hesabat şöbəsi
Şöbənin rəisi Hənifəyev Hənifə Məmməd oğlu
Xidmət tel (+994 36) 544-65-99
Mobil tel (+99450) 305-22-23
Elektron poçtu
Təhsil və Kadrlar şöbəsi
Şöbənin rəisi Sadiqova Filurə Rəhman qızı
Xidmət tel (+994 36) 544-65-97
Mobil tel (+994 50) 649-81-72
Elektron poçtu floraaa70@mail.ru

Ümumi şöbə
Şöbənin müdiri Abdullayeva Rəfiqə Vəli qızı

Xidmət tel (994-36) 545-57-10

İnformasiya şöbəsi
Xidmət tel (+994 36) 545-67-45
Elektron poçtu

Mərkəzi Elmi Arxiv
Arxiv müdiri Məmmədova Rəna İsmayıl qızı
Xidmət tel (+994 36) 544-69-95
Elektron poçtu