Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində Rusiya və İran faktorları (1828-2000). – Şıxəliyev Emin Arif oğlu

Soy adı, atasının adı Şıxəliyev Emin Arif oğlu
Disertasiyanın adı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində Rusiya və İran faktorları (1828-2000)
Sahə Tarix
Elmi dərəcə Elmlər namizədi
İxtisasın  kodu və adı Ümumi türk tarixi
Disertasiya şurası
Aparıcı təşkilat Ankara Universiteti Sosial Elmlər İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi yer Ankara Universiteti Sosial Elmlər İnstitutu nəzdində Dil və Tarix- Coğrafiya Fakultəsi 
Müdafiənin keçirildiyi tarix     13-May-2004,  11:00
Elmi rəhbər Professor. Doktor Yavuz Ercan
Rəsmi opponentlər Professor. Doktor Yücel Özkaya

Dosent. Doktor Ahmet Güneş

Yrd. Dosent. Doktor Hamiyet Sezer Feyzioğlu

Yrd. Dosent. Doktor Selda Kılıç