Qədim Türk Onomastikasnın Leksik-semantik sistemi. – Quluyev Əbülfəz Aman oğlu

Soy adı, atasının adı Quluyev Əbülfəz Aman oğlu
Disertasiyanın adı Qədim Türk Onomastikasnın Leksik-semantik sistemi
Sahə Filologiya
Elmi dərəcə Elmlər doktoru
İxtisasın  kodu və adı 10.02.06-Türk dilləri
Disertasiya şurası N.054.12.28
Aparıcı təşkilat Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi yer Naxçıvan Dövlət Universitet şəhərciyi
Müdafiənin keçirildiyi tarix     18-Aprel-2003,  11:00
Elmi rəhbər
Rəsmi opponentlər Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor A.M.Qurbanov

filologiya elmləri doktoru, professor Y.M.Seyidov

filologiya elmləri doktoru, professor A.M.Babayev