Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyi onun səmərəli istifadəsi və qorunması (cormobionta üzrə). – Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

Soy adı, atasının adı Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu
Disertasiyanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyi onunsəmərəli istifadəsi və qorunması (cormobionta üzrə)
Sahə Biologiya
Elmi dərəcə Elmlər namizədi
İxtisasın  kodu və adı 03.00.05-Botanika
Disertasiya şurası D.004.12.08
Aparıcı təşkilat Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi yer Azərbaycan MEA Botanika İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix     19-Mart-2003,  13:00
Elmi rəhbər Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü, biologiya elmləri doktoruV.C.Hacıyev 
Rəsmi opponentlər biologiya elmləri doktoru, professor C.Ə.Əliyev

biologiya elmləri doktoru, professor V.Ş.Quliyev

biologiya elmləri doktoru V.V.Hətəmov