AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.211 Dissertasiya Şurası

tərkibtərkib-1

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Naхçıvan şəhəri, Heydər Əliyеv prоspеkti, 76
Sədr: İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev – AMEA-nın həqiqi üzvü
Elmi katib: Emin Arif oğlu Şıxəliyev – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Dissertasiya Şurası haqqında ümumi məlumat: AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.211 Dissertasiya Şurası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının müvafiq əmrlərinə əsasən 2006-cı ildən bəri fəaliyyə göstərir.
D.01.211 Dissertasiya Şurası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 03 mart 2017-ci il tarixli 32№-li əmrinə əsasən Dissertasiya Şurasına müdafiə üçün “5503.02 – Vətən tarixi” (tarix elmləri), “5505.02 – Arxeologiya” (tarix elmləri) və “5311.01 – Müəssisələrin təşkili və idarə olunması” (iqtisad elmləri) ixtisasları üzrə dissertasiyaların müdafiəsinə icazə verilmişdir.

Dissertasiya Şurasının şifri: D.01.211
Dissertasiya Şurasının tərkibi 16 nəfərdən ibarət olmaqla təsdiq edilmişdir.