XIX-XX ƏSRLƏR NAXÇIVAN ƏDƏBİ MÜHİTİNDƏ ŞƏRQ VƏ QƏRB MEYİLLƏRİ– NƏRGİZ RƏFAİL qızı İSMAYILOVA

Soy adı, atasının adı NƏRGİZ RƏFAİL qızı İSMAYILOVA

Disertasiyanın adı XIX-XX ƏSRLƏR NAXÇIVAN ƏDƏBİ MÜHİTİNDƏ ŞƏRQ VƏ QƏRB MEYİLLƏRİ
Sahə Filologiya
Elmi dərəcə Elmlər namizədi

İxtisasın kodu və adı 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı
5718.01- Dünya ədəbiyyatı

Disertasiya şurası
Aparıcı təşkilat Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tarixi” kafedrası
Müdafiənin keçirildiyi yer Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müdafiənin keçirildiyi tarix 26 noyabr 2016, 11:00
Elmi rəhbər AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,
İsa Əkbər oğlu Həbibəyli

Rəsmi opponentlər
filologiya üzrə elmlər doktoru,
professor Əjdər Tağı oğlu İsmayılov

filologiya üzrə elmlər doktoru,
professor Tehran Əlişan oğlu Mustafayev